האם ניתן לחגור את הילד בשק שינה YOYO?

האם ניתן לחגור את הילד בשק שינה YOYO?

כן, באמצעות רתמת 5 נקודות החיבור המחוברת לשק השינה YOYO ומספקת בטיחות מקסימלית