איזה משקל YOYO connect יכול להחזיק?

איזה משקל YOYO connect יכול להחזיק?

בדיוק כמו YOYO² – גם YOYO connect יכול להכיל ילדים במשקל של 22 ק”ג יחד, והוא מאושר להסעת שני ילדים במשקל 22 ק”ג כל אחד (ועפ”י התקן הישראלי – עד 15 ק”ג לכל ילד)