האם הטקסטיל של BABYZEN YOYO תואם ל- YOYO connect?

האם הטקסטיל של BABYZEN YOYO תואם ל- YOYO connect?

הטקסטיל של מארז ה-6+ תואמים ל- YOYO connect.
הטקסטיל בחבילת הניובורן 0+ אינם תואמים ל-YOYO connect