האם ניתן לקפל את YOYO כאשר שק השינה מחובר?

האם ניתן לקפל את YOYO כאשר שק השינה מחובר?

כן, עגלת ה-YOYO מתקפלת באותה קלות כאשר שק השינה מחובר