האם ניתן לקפל את YOYO כאשר שק השינה מחובר?

האם ניתן לקפל את YOYO כאשר שק השינה מחובר?

כן, YOYO מתקפל באותה קלות כאשר שק השינה מחובר