האם YOYO board מתאים לכל סוגי עגלות  YOYO?

האם YOYO board מתאים לכל סוגי עגלות  YOYO?

ניתן להתקין את YOYO board בשתי הקלקות על עגלות YOYO+ ו-YOYO².
YOYO board מותאם לארבע הגרסאות של YOYO: גרסת ערכת הניובורן, העריסה, מושב הבטיחות לרכב ו-ועם סלקל  BeSafe 6+