האם YOYO connect תואם לכל אביזרי YOYO?

האם YOYO connect תואם לכל אביזרי YOYO?

YOYO Connect תואם לעריסה, שמשיה, מחזיק כוסות, מנח הרגליים, התיק, כיסוי הגשם והכילה נגד יתושים