האם YOYO connect תואם לכל עגלות YOYO?

האם YOYO connect תואם לכל עגלות YOYO?

כן. YOYO Connect מתאים ומתחבר בקלות לעגלות YOYO² ו-YOYO + בלחיצה אחת