מהו משקל הילד המרבי המותר לשימוש ב-YOYO?

מהו משקל הילד המרבי המותר לשימוש ב-YOYO?

YOYO + יכול להכיל ילד במשקל של עד 18 ק”ג.
YOYO² יכול להכיל ילד במשקל של עד 22 ק”ג.

נתונים אלו הם עפ”י התקן העולמי (15 ק”ג ע”פ התקן הישראלי)