איזה מצבים ניתן ליצור עם YOYO² ו-YOYO connect?

איזה מצבים ניתן ליצור עם YOYO² ו-YOYO connect?

YOYO Connect מאפשר 5 קומבינציות שונות שיספקו מענה לכל צרכי המשפחה, בין אם יש לכם ילדים בפער גילאים קטן או תאומים:
טיולון כפול לתאומים
» עריסה / עריסה
» חבילת 6+ / חבילת 6+

טיולון כפול לאחים: 
» עריסה / חבילת 6+
» חבילת 6+/ עריסה
» חבילת 6+ / סלקל לרכב

שימו לב, שבשילוב עריסה על YOYO Connect יש לרכוש מתאמים ייעודיים, המאפשרים למקם את העריסה בצורה המספקת מקום מרווח ונוח ל-2 ילדים מבלי שהם יושבים אחד על השני או מעל השני